Home

genealogie

mandala

mannenzaal

sacrale_dans

links

Kwartierstaat XI en XII

De Groot Van Heijningen

 

 

-- XI --

(stamgrootouders)

 

1024

Pieter Cornelisz. de Groot, schipper, geboren rond 1610, overleden rond 1666.

Hij was gehuwd met

1025

Maritgen Willemsdr. de Haes, overleden vr 7 aug 1667.

  

1026

 Joost Meesz. van Coninxsbeuggen, schipper en biersteker, geboren vr  1615, overleden rond 1660.

Joost staat in 1623 vermeld in het hoofdgeld van Voorschoten, bij zijn ouders,. In 1623 werkt hij als knecht bij Jeroen Willemsz in Noordwijk. Hij trouwt waarschijnlijk met diens dochter Meijnsge, want op 25-7-1627 is hij samen met Willem Jeroensz, zijn zwager (zoon van Jeroen Willemsz en Belitje Cornelisdr) eigenaar van een erf met schuur, bierhuis en barge mede van een schip met zeilen, 3 koeien etc. gelegen bij de Coningsbrugge in het Westeinde te Noordwijk.
Hij ontleent hier zijn naam Coninxbrugge aan.
In 1628-1629 wordt Joost Meesen, (schipper en biersteecker tot Noordwijk) enige malen genoemd als leverancier van bier.
 

Hij was getrouwd (1) met Meijnsge Jeroensdr.

Hij trouwde (2) rond 1642 met

1027

Maertge Dirckx de Roo, overleden tussen 1659 en 1660 weduwe van Huijch Jansz. (van Houten).

Not Arch Noordwijk 107v. 3-6-1659; Maritje Dircksdr de Roo, weduwe van Joost Meesz koopt een huis en erf met bierhuis en schuitenhuis gelegen aan de Woonsdagse watering, belend NO de Achterbuurt en de Cluysweg, ZO Jr Andries van Oosthoorn cs, ZW de voorsz watering en NW Leender Cornelisz en Dirck Jansz, voldaan met een schuldbrief van 2040 gulden.


Not Arch Noordwijk 130v. 18-5-1660 Claes Huygenz van Houten vervangende Huijch Joostenz voljaarde kinderen van Joost Meesz en Maertje Dircks de Roo beide z.g., Gijsbert Meesz vaderlijke oom en Adriaen Dircks de Roo moederlijke oom en voogden over Barthelomeus Joostens, Meinsje Joostendr, Geertje Joostendr en Adriaentje Joostendr verkopen Huijch Jansz van der Cluft een huis en erf met boomgaard en schuur te Noordwijk binnen. belend NO der erfgenamen van Cornelis Jeroensz van Steenvoorden en nu Maerten Jansz, ZO de heer van Noordwijks kleine vijverweg, ZW de Woonsdagse watering en NW Jr Andries van Oosthoorn cs, belast met 46 st welke door de eigenaar van de wipweide betaald moet worden, voor 300 gulden en een schuldbrief van 150 gulden,
 

1028

Jan Huijgen Warmenhoven, timmerman, schepen en weesvader, geboren rond 1600, overleden vr 25 mrt 1663.

(Hij is later getrouwd rond 1645 met Dieuwertgen Harmansdr. Schilperhoeck, dochter van Harman Harmansz. en Engeltje Matthijsdr.. (Zij is later gehuwd met Claes Adriaensz. Erffurt, overleden Noordwijk vr 12 mei 1677.))

Hij is getrouwd rond 1627 (1) met

1029

Jeroentje Jeroensdr.  van Schie, geboren rond 1605, overleden vr 3 jun 1635.

 

1030

Jan Cornelisz.  Alckemade Aen 't Duyn, geboren Noordwijkerhout rond 1594, overleden Noordwijk rond 1681.

Hij was gehuwd met

1031

Maritgen Corssendr. van der Cluft, geboren rond 1590, overleden Noordwijk rond 1645.

(Zij was weduwe van Gerrit Cornelisz. (van) Nierop, zie 1300.)

De volgende informatie ontving ik van de heer Jacques Duivenvoorden:

Jan Cornelisz. Alckemade was eigenaar van boerderij De Witte Raaf in Noordwijk. Hij kwam daarvan in het bezit door zijn huwelijk met Maritgen Corssendochter van der Cluft, die de boerderij erfde van haar eerste man Gerrit van Nierop.

 

1032

Joris Hendricksz. van Ypenburg.

 

1036

Jan Gaverij, passementier, geboren Leiden.

Hij is getrouwd Leiden 16 sep 1622 met

1037

Susanna Coninx.

 

1038

Gerrit Jansz. van Sonnevelt, welgeboren man van Noordwijk en timmerman, overleden vr 24 jun 1677.

 

1076

Joris Corsz. van der Klugt (Kluft).

 

1080

Cornelis Cornelisz. Eversteijn, belastinggaarder en schoenmaker.

Hij was gehuwd met

1081

Willemtie Cornelisdr. Rotteveel.

 

1084

Pieter van der Klucht, overleden vr 1676.

Hij was gehuwd met

1085

Trijntje Jansdr. van der Bijl.

(Zij is later gehuwd met Pieter Alewijnsz. van Groenewegen.)

 

1086

Joris Maertensz. van der Voort ook genaamd Wijndaeldermeer, schepen en weesmeester, overleden na 1653.

Hij is getrouwd Rijswijk, getrouwd 's-Gravenhage 21 dec 1607 voor de kerk met

1087

Neeltgen Woutersdr..

 

1088

Cornelis Pietersz. (van) Couwenhove(n), geboren Wateringen rond 1610, overleden vr 14 mei 1670.

Hij was gehuwd met

1089

Wijve Adriaensdr., overleden vr 14 mei 1670.

 

1096

Cornelis Huijgen Warmenhoven, bakker en schepen, geboren 1601, overleden vr 12 jan 1642.

(Hij was weduwnaar van Anna Leendertsdr., dochter van Leendert Engelsz. en Marijtgen Willemsdr. (2049).)

Hij is gehuwd (2) met

1097

Martijntge Pietersdr. (van Velsen).

(Zij is later getrouwd 1649 met Jan Pietersz. Coster.)

 

1098

Jacob Pietersz. Slooff, bouwman, geboren rond 1611, overleden Delfgauw nov 1669.

(Hij is later in ondertrouw gegaan Delft 15 jun 1642 en getrouwd Hof van Delft 29 jun 1642 met Trijntje Pietersdr. van de Valck, afkomstig uit Maasland, begraven Kethel 1 dec 1683.)

Hij is getrouwd rond 1634 (1) met

1099

Claesgen Adriaensdr. (Dijkshoorn?), overleden vr 28 mrt 1641.

 

1102

Jan Goverts Visser.

(Hij is later in ondertrouw gegaan Stompwijk 12 nov 1666 met Cecilia Jansdr..)

Hij was gehuwd (1) met

1103

Grietje Ariensdr.

 

1108

Pieter Pietersz. Bergman (Bregman).

 

1118

Jacob Adriaensz. van der Hoeven, smid.

Hij was gehuwd met

1119

Maertje Cornelisdr. van Schie.

 

1138

Jacob Joosten Syburch (Ruijchrock).

Hij is in ondertrouw gegaan 's-Gravenhage 18 apr 1621 met

1139

Trijntgen Joosten van Suijtwijck, afkomstig uit Rijswijk.

 

1140

Pieter Cornelisz. (Slot) van Leeuwen, landman, geboren rond 1590, overleden Abtswoude vr 4 mei 1654.

Hij is getrouwd 1615/1620 met

1141

Jannetje Cornelisdr., overleden vr 4 jun 1672.

 

1142

Pieter Pietersz. Slooff, bouwman, overleden Kethel 31 mei 1654.

(Hij is getrouwd Vlaardingen 23 mei 1607 (1) met Sijtgen Jansdr. (Noortlander, Waterlander), zie 2197.)

Hij is getrouwd vr 12 dec 1615 (2) met

1143

Annetgen Dammisdr., overleden Kethel na 29 jun 1654.

 

1144

Louw Joostenz. van Suytgeest, geboren rond 1587.

(Hij was weduwnaar van NN Jorisdr., zie 1793.)

Hij is getrouwd rond 1630 (2) met

1145

Gerritje Gerritsdr. Vercroft, overleden na 30 okt 1632.

 

1146

Theunis Daems Oosterveen.

Hij is in ondertrouw gegaan Monster 23 nov 1669 met

1147

Jaepje Leenderts van Winden.

 

1216

Johann Christoff (Stoffel) Ulen, barbier, geboren Wertheim (Dsl.) rond 1550.

 

1232

Peter van Susteren.

Hij was gehuwd met

1233

Maria Donck, geboren 's-Hertogenbosch rond 1595.

 

1288

Jan Ieven (van Nederpelt), overleden 25 okt 1640/17 dec 1641.

Hij is getrouwd Pelt (B) vr 18 jun 1602 met

1289

Catrijn Neels, overleden 24 nov 1654/1 apr 1664.

 

1292

Leendert Leendertsz. Borst (Leenborst), zandschipper, geboren rond 1589, overleden na 5 dec 1663.

Hij was gehuwd met

1293

Jannetgen Jansdr., overleden na 1 mei 1623.

(Zij was weduwe van Adriaen Leendertsz. Lock.)

 

1294

Gerrit Leendertsz. Schaeckenbosch (den Ruyter), schepen van nieuweveen en gezworene van Nieuweveen, overleden 18 jun 1660/14 dec 1660.

Hij is getrouwd vr 16 dec 1620 met

1295

Jannetje Cornelisdr. Keijser (Keijseroom), overleden vr 22 apr 1656.

(Zij was weduwe van Mathees (Thees) Willem Arisz.. Zij was weduwe van Cornelis Maertensz. Peet.)

 

1296

Leendert Hubertsz Duijnstee ook genaamd Duijnmeijer.

Hij is getrouwd Wassenaar 1 mei 1622 met

1297

Huijbertgen Pietersdr..

 

1298

Claes Claesz. Hillenaar ook genaamd de Jonge, geboren Wassenaar rond 1596, overleden vr 28 nov 1670.

Hij is in ondertrouw gegaan Wassenaar 14 apr 1622 met

1299

Annetgen Dijrckx, dienstbode.

 

1300

Gerrit Cornelisz. (van) Nierop, overleden vr 27 mei 1629.

Hij was gehuwd met

1301 =1031

(Maritgen Corssendr. van der Cluft)

 

1302

Engel Adriaensz. van Larum, geboren 1553, overleden vr 25 aug 1607.

Hij was gehuwd met

1303

Oude Pietertje Pauwelsdr. Coling.

 

1344

Wilhelmus Hendricksz. Bull, gedoopt Leende 16 jun 1609, overleden aldaar vr 1655.

Hij is getrouwd rond 1630 met

1345

Elisabeth Hendrijckse Pompen, geboren rond 1607, overleden 29 jan 1700.

 

1346

Adriaen Adriaens Broeckmans ook genaamd Nasen, overleden Leende 13 okt 1678.

Hij was gehuwd met

1347

Joanna Pompen, overleden Leende 23 mrt 1664.

 

1348

Gerrit Wouters van Lith, secretaris, geboren rond 1614.

Hij was gehuwd met

1349

Alegonda NN, geboren rond 1612.

 

1350

Gerrit Jacobs van Grinsven, geboren rond 1624.

Hij was gehuwd met

1351

Elsken Thijssen.

 

1352

Cornelis Goijaerts van Alem (Romeijnders), geboren Alem rond 1570, overleden 1639/1651.

Hij was gehuwd met

1353

Honoria (Aereke) Geritse, geboren Geffen rond 1580, overleden na 1651.

 

1354

Gijsbert NN.

 

1364

Pieter Ariensz. van Wouw (Quant).

Hij is getrouwd Wassenaar 25 apr 1621 met

1365

Aaltje Gerbrandsdr..

 

1376

Willem Cornelisz. Looijestijn.

 

1378

Frans Jacobsz. Cortecaes (Coppe), geboren Wassenaar 1615, overleden vr apr 1698.

Hij is getrouwd Wassenaar 8 jul 1640 met

1379

Willempje Arijensdr. Haesbrouck, geboren na 1597.

 

1400

Willem Cornelisz. van Breeroo.

 

1402

Jacob Cornelisz. van Hortensius.

Hij is getrouwd 26 mei 1652 met

1403

Machtelt Cornelisdr. van Rietbroeck.

 

1404

Stoffel van der Velden.

 

1406

Huijg Reijersz. van Brederode, geboren rond 1620.

(Hij is later getrouwd Wassenaar 2 sep 1682 met Lijsbeth Jansdr. van Velsen. (Zij was weduwe van Pieter Cornelisz. Lammens.))

Hij is getrouwd Wassenaar 22 mei 1646 (1) met

1407

Leuntje Cornelisdr. van Cuijvenhoven, geboren rond 1620, overleden vr 1682.

 

1420

Joris Leendertsz. Quant, overleden 29 sep 1670/3 sep 1677.

Hij was gehuwd met

1421

Liedewij Cornelisdr. Poldervaart, overleden 18 feb 1679.

 

1424

Sweer van Kleef.

 

1426

Gijsbert van Schuylenburch.

 

1432

Jan van der Lelij.

Hij was gehuwd met

1433

Leuntje Gillisdr..

 

1434

Arij Lambrechtsz. van Staveren.

Hij was gehuwd met

1435

Anneke Paul.

 

1446

Leendert Cornelisz. van Dorp.

Hij was gehuwd met

1447

Maertje Leendertsdr..

 

1454 =1140

(Pieter Cornelisz. (Slot) van Leeuwen)

1455 =1141

(Jannetje Cornelisdr.)

 

1460

Cornelis Gerritsz. Brouwer, overleden vr 8 jun 1658.

Hij was gehuwd met

1461

Grietje Dircksdr. de Hooch, overleden vr 8 jun 1658.

 

1462

Frans Philipsz. van der Meer (van Groenevelt), bouwman, overleden vr 5 mrt 1671.

(Hij is later getrouwd Voorschoten 18 jul 1655 met Neeltge Leendertsdr. Ruychrock, geboren Wassenaar rond 1622, overleden vr 5 jun 1680, dochter van Lenaert Adriaensdr. Ruychrock en Marijtgen Cornelisdr. in 't Weer.)

Hij was gehuwd (1) met

1463

Aechje Heijmansdr. van der Hoeven, overleden vr 18 jul 1655.

 

1464

Cornelis Jacobsz. van der Drift ook genaamd Koijman, kooiker.

(Hij is eerder getrouwd 's-Gravenhage 9 okt 1603 met Beatrix Hendricksdr. op de Beeck.)

Hij is getrouwd 's-Gravenhage 1 jun 1625 (2) met

1465

Jannetje Ariensdr. Rosenburg.

 

1468

Aelbrecht Arentsz. Drooge, geboren rond 1585, overleden vr 1674.

Hij was gehuwd met

1469

Neeltje Pietersdr. Tas, geboren rond 1604, overleden na 1674.

 

1472 =950

(Willem Japicksz. van der Knaap)

1473 =951

(Jannetje Eversdr. van der Swan)

 

1474

Jacob Philipsz. van der Voort.

 

1476

Arent Vrancksz. van der Burch, bouwman, geboren rond 1616, overleden vr 4 jul 1684.

Hij is in ondertrouw gegaan Delft 22 mei 1659 en getrouwd 1659 met

1477

Trijntgen Pietersdr. Duijffhuijs, overleden vr 4 okt 1696.

 

1478

Pieter Gerritsz. Proot, geboren rond 1620.

Hij was gehuwd met

1479

Madeleentje Leendertsdr. Ruijchrock.

 

1480

Hendrick Jacobsz. de Jongh, burgemeester van 's-Gravenzande en rentmeester, overleden 1677/18 nov 1680.

(Hij is later getrouwd 's-Gravenzande 2 feb 1664 met Maertje Dircksdr. Baeck.)

Hij is in ondertrouw gegaan Monster 14 mei 1651 (1) met

1481

Annetje Arensdr. van der Does.

 

1490

Pieter Cornelisz. van Zeestraten.

Hij was gehuwd met

1491

Maertje Cornelisdr. Witteman.

 

1520

Gerrit Jansz. Thoen, welgeboren man van Delfland, geboren rond 1595, overleden 1662.

Hij is getrouwd vr 24 dec 1626 met

1521

Machteld Willemsdr. Boogaard.

 

1522

Cornelis van Esch, tuijnman.

 

1532

Pieter Jansz. van Ruijven, overleden Naaldwijk 28 jan 1679.

Hij was gehuwd met

1533

Annetje Gleijnendr., overleden vr 11 mrt 1663.

 

1534

Arie Cornelisz. van der Meer, overleden Naaldwijk, begraven aldaar 5 aug 1694.

Hij was gehuwd met

1535

Geertje Woutersdr. van der Val, begraven Naaldwijk 4 jan 1683.

 

1544

Doe Adriaensz. Luck, burgemeester en schepen, geboren 's-Gravenzande rond 1543, begraven aldaar 1618.

(Hij was weduwnaar van Maritgen Jansdr. van Alemburgh, overleden rond 1587. (Zij was weduwe van Harper Claesz. Coornhert.) Hij is later getrouwd 1610 met Annetgen Jansdr. Coninx.)

Hij was gehuwd (2) met

1545

Trijntje Cornelisdr., begraven Naaldwijk 21 sep 1609.

(Zij was weduwe van Jan Willem Corsse van Vliet.)

 

1552

Jacob Jansz. van Outshoorn, overleden vr 24 sep 1664.

Hij is getrouwd vr 1644 met

1553

Trijntje Maertensdr. Crooneveen, geboren Eikenduinen, gedoopt 's-Gravenhage 20 nov 1613, overleden vr 24 sep 1664.

 

1554

Maerten Cornelisz. van Leeuwen, afkomstig uit Hazerswoude, overleden 1666/6 mei 1762.

Hij is getrouwd Leiden 26 nov 1628 met

1555

Aefgen Jorisdr..

 

1556

Pieter Huijbrechtsz. Persoon, gedoopt Wateringen, overleden 1 nov 1650.

Hij is getrouwd rond 1627 met

1557

Jannetje Jansdr., overleden vr 21 aug 1652.

(Zij was weduwe van Dirck Jansz. Hensbrouck.)

 

1558

Banckeris Claesz. Verlaan ook genaamd van Die Laan, geboren rond 1603, overleden vr 19 aug 1632.

Hij was gehuwd met

1559

Dieuwertgen Claesdr. Hensbroek, overleden na 3 apr 1654.

(Zij is later getrouwd vr 12 mrt 1641 met Jacob Cornelisz. Groenewegen.)

 

1586

Sijmen Cornelisz. van Dulcom.

Hij is in ondertrouw gegaan Voorburg 23 apr 1661 met

1587

Aeltgen Florisdr. van Suijderbos.

 

1664

Davit Joostensz., overleden 1656/1660.

Hij was gehuwd met

1665

Annetgen Maertensdr..

 

1666

Cornelis Hubertsz. van Veen?.

 

1668

Willeboort Vrancksz. Uytenbrouck, kleermaker, geboren vr 1588, overleden 1636.

Hij was gehuwd met

1669

Maritgen Simonsdr. Langelaen.

 

1684

Huyg Cornelisz. Arckesteijn, geboren Schipluiden rond 1606, overleden Naaldwijk 27 jul 1667.

(Hij is later gehuwd met Trijntje Reyersdr. van Adrichem, dochter van Reyer Vranckenz. van Adrichem en Maritgen Jan Willem Corssenzdr. van Vliet. (Zij was weduwe van Pieter Quirinus van der Burch.))

Hij was gehuwd (1) met

1685

Trijntje Cornelisdr., overleden Naaldwijk 27 mei 1647.

 

1686

Heijman Jacobsz. van der Hoeven, bouwman en leenman van de Binckhorst, overleden vr 29 apr 1643.

Hij is getrouwd vr 28 okt 1617 met

1687

Marijtje Cornelisdr. van Dorp, afkomstig uit Woudharnasch, overleden vr 7 mrt 1646.

 

1688

Sier Leendertsz. van Cleijweght, bouwman, geboren rond 1583, overleden 'op de Oostgaech' 7 apr 1670.

Hij is getrouwd vr 12 jun 1608 met

1689

Adriaentje Ariensdr. Schraeffswegh, overleden vr 26 apr 1663.

 

1696

Arent Jansz., overleden vr 1632.

Hij was gehuwd met

1697

Maritgen Gerritsdr. van Dijck, overleden vr 22 jun 1633.

(Zij is getrouwd vr 19 dec 1629 (2) met Willem Arentsz. Dom.)

 

1700 =1688

(Sier Leendertsz. van Cleijweght)

1701 =1689

(Adriaentje Ariensdr. Schraeffswegh)

 

1702

Gijsbrecht Jacobsz. van der Voort, geboren rond 1580, overleden 10 nov 1648/24 jan 1656.

Hij is getrouwd 's-Gravenhage nov 1605 met

1703

Maartje Corsdr. van der Horst, geboren Voorburg rond 1586, overleden na 24 jan 1656.

 

1704

Arent Jansz. van der Salm, geboren rond 1575.

 

1708

 Pieter Gerritsz. van der Meer, overleden Loosduinen 13 jun 1610/8 apr 1620.

Hij was gehuwd met

1709

Annetgen Dircksdr. van der Valk.

 

1710

Cornelis Jansz. de Bruijn.

 

1720

Dirck Jansz. Heijnsbrouck, landman, geboren rond 1580, overleden september 1633.

Hij is getrouwd rond 1605 met

1721

Maertge Barendsdr..

 

1746

Harpert Danilsz., geboren rond 1580, overleden rond 16 sep 1636.

Hij was gehuwd met

1747

Wijve Adriaensdr., overleden vr 10 mei 1637.

 

1752

Jop Gijsbertusz. van der Meer, overleden vr 1677.

Hij is in ondertrouw gegaan 's-Gravenhage 7 feb 1621 met

1753

Emerentia Crijnen Bol.

 

1754

Cornelis Teunisz. Verheul.

(Hij is in ondertrouw gegaan Monster 8 nov 1664 en getrouwd aldaar 25 nov 1664 (1) met Jannetje Harpertsdr. van der Helm, zie 873.)

Hij is getrouwd na 1666 (2) met

1755

Leuntge Claesdr..

 

1792 =1144

(Louw Joostenz. van Suytgeest)

Hij was gehuwd (1) met

1793

NN Jorisdr..

 

1794 =1558

(Banckeris Claesz. Verlaan)

1795 =1559

(Dieuwertgen Claesdr. Hensbroek)

 

1800

Vranck Claesz. Romeijn, gedoopt Berkel 20 okt 1602, overleden na 1680.

Hij is getrouwd Berkel apr 1628 met

1801

Maritje Leendertsdr., geboren Bleiswijk rond 1600, overleden na 1680.

 

1802

Claes Jansz. Berkel, gedoopt Berkel 15 mei 1611.

(Hij is later getrouwd Bleiswijk 13 nov 1655 met Meijnsge Adriaensdr. Croeser. Hij is later gehuwd met Annetgen Cornelisdr. van Soetermeer.)

Hij was gehuwd (1) met

1803

Annetje Cornelisdr. Droog, overleden vr 13 nov 1655.

 

1804

Antonij Huijgensz. Ruijchrock, molenaar, geboren rond 1600.

 

1808

Cornelis Adriaensz. (H)Ammerlaan den Ouden, schepen van Wateringen en bouwman, gedoopt Wilsveen 23 mrt 1603, overleden Wateringen vr 29 feb 1692.

Hij is getrouwd Rijswijk 10 okt 1630 met

1809

Willempje Jansdr. van der Cleij, geboren Wateringen, overleden aldaar 12 jan 1657/20 jul 1657.

 

1810 =1552

(Jacob Jansz. van Outshoorn)

1811 =1553

(Trijntje Maertensdr. Crooneveen)

 

1816 =1684

(Huyg Cornelisz. Arckesteijn)

1817 = 1685

(Trijntje Cornelisdr.)

 

1818

Gerrit Adriaensz. van der Cleij (Rotteveel), geboren rond 1605, overleden na 14 jun 1655.

Hij was gehuwd met

1819

Marijtje Joostendr. Ruygrok, geboren rond 1605, overleden vr 14 jun 1655.

 

1820 =1688

(Sier Leendertsz. van Cleijweght)

1821 =1689

(Adriaentje Ariensdr. Schraeffswegh)

 

1840

Claes Wolphertsz. Schellinckhout, overleden vr 21 mei 1637.

Hij was gehuwd met

1841

Trijntgen Cornelisdr. Berckhout, overleden 3 jan 1655.

(Zij is later getrouwd vr 15 nov 1646 met Adriaen Cornelisz. van der Houven (Houff), overleden 22 dec 1654, zoon van Cornelis Adriaensz. van der Hoeff (3684) en Rusgen Cornelisdr. (3685).)

 

1842

Joris Cornelisz. van der Hoeff, leenman van der Wateringe, overleden na 1655.

Hij is getrouwd vr 18 jan 1655 met

1843

Trijntje Jansdr. de Vette, afkomstig uit Kethel, geboren rond 1621, overleden na 1655.

 

1900

Japik Jansz. van der Knaep, geboren rond 1600, overleden vr 1655.

 

1902

Evert Jansz. van der Swan.

Hij was gehuwd met

1903

Stijntje Gerrits, begraven Wateringen 13 nov 1709.

 

1928

Pieter Pietersz. van der Arent, geboren Spaland rond 1624, overleden Pijnacker vr 7 mei 1694.

Hij is in ondertrouw gegaan Vlaardingen 7 jun 1648 met

1929

Grietje Maertensdr. van Blijswick.

 

1930

Gerrit Gijsbrechtsz. Cock.

Hij was gehuwd met

1931

Trijntje Anthonisdr. Thou.

 

1952

Jan Cornelisz. Mourick ook genaamd Mauwerick, overleden vr 1628.

Hij was gehuwd met

1953

Heijltien Ariensdr., afkomstig uit Jaarsveld.

(Zij is later getrouwd Lopik 8 jun 1628 met Sijmon Willemsz. van Gijteren. (Hij was weduwnaar van Sychien Pietersdr..))

 

1958

Cornelis Jansz. Versluijs, geboren Meerkerksebroek.

Hij is getrouwd Jaarsveld/Meerkerk 19 okt 1662 met

1959

Ariaentje Alphertsdr..

 

1968

Cornelis Joosten van der Leeuw, hovenier, geboren rond 1605.

(Hij is later in ondertrouw gegaan Delft 15 feb 1653 en getrouwd aldaar 2 mrt 1653 met Grietgen Jans.)

Hij was gehuwd (1) met

1969

NN.

  

2028

Claes Gijsbertusz. van der Plas, duinmaaier, overleden na 1672.

Hij is getrouwd rond 1640 met

2029

Pietertje Gerrits.

 

2030

Jeroen Leendertsz. van Tetroo, gedoopt 's-Gravenhage 15 jun 1613, begraven Wassenaar 13 jun 1679.

Hij was gehuwd met

2031

Barbertje IJsbrants, gedoopt 's-Gravenhage 5 jul 1612, overleden vr 30 apr 1664.

 -- XII --

(stamovergrootouders)

 2048

Cornelis Pietersz. de Groot ook genaamd Ghrote Kees, geboren rond 1580, overleden vr 27 nov 1654.

Hij was gehuwd met

2049

Marijtgen Willemsdr., overleden vr 27 nov 1654.

(Zij was weduwe van Leendert Engelsz..)

 

2050

Willem Jeroensz. (de Haes).

Hij was gehuwd met

2051

Haeshen Florisdr..

 

2051

Bartholomeus Joostenz.

Hij was gehuwd met

2052

Adiana Nanningsdr.

 

2054

Dirck Dignus de Roo

Hij was gehuwd met

2055

Geertruijt Oude Adriaensdr. Corsteman

 

2056

Huyg Jansz. van Warmenhoven, Backer, bakker, overleden mei 1639/jan 1644.

Hij was gehuwd met

2057

Maritgen Adriaensdr. Casteleijn ook genaamd van Seestraten, overleden Noordwijk 22 jul 1655.

 

2058

Jeroen Thonisz. (van Schie), overleden vr 1623.

Hij was gehuwd met

2059

Jannetje Fransdr., overleden vr 1635.

 

2060

Cornelis IJsbrandsz. van Alckemade, ambachtsbewaarder, geboren rond 1550, overleden mrt 1619/okt 1620.

Hij was gehuwd met

2061

Maritgen Cornelisdr.. geboren Noordwijkerhout rond 1560, overleden aldaar 1633.

 

 

2062

Cors Cornelisz. van der Cluft, overleden rond 1599.

Hij was gehuwd met

2063

Marijtgen Claesdr. Broer., geboren rond 1561 overleden 1631/1635.

 

2072

Jan Gavorij, geboren Hontschoten.

Hij is getrouwd Leiden 19 jun 1595 met

2073

Lijsbeth Questroos, geboren Nieukerke.

 

2075

Marijtje Coninx.

 

2152

Cors Jorisz. (van der Klugt), overleden vr 2 aug 1670.

 

2172

Maerten Adriaensz. (van der Voort), welgeboren man van Rijswijk, schepen en leenman van Voorne, overleden vr dec 1619.

Hij was gehuwd met

2173

Neeltgen Jorisdr..

 

2176

Pieter Jansz. van Couwenhoven ook genaamd Hordebreijer, geboren rond 1580, overleden vr 21 feb 1653.

Hij is getrouwd vr 5 mrt 1611 met

2177

Neeltgen Hendricxdr., overleden vr 21 feb 1653.

 

2192 =2056

(Huyg Jansz. Backer)

2193 =2057

(Maritgen Adriaensdr. Casteleijn)

 

2194

Pieter Engelbrechtsz. (van Velsen).

Hij was gehuwd met

2195

Geertgen Dircksdr..

 

2196 =1142

(Pieter Pietersz. Slooff)

Hij is getrouwd Vlaardingen 23 mei 1607 (1) met

2197

Sijtgen Jansdr. (Noortlander, Waterlander), overleden vr 12 dec 1615.

(Zij was weduwe van Commer Ewoutsz..)

 

2198

Adriaen Claesz. (Dijkshoorn).

Hij was gehuwd met

2199

Marijtgen Jorisdr..

 

2276

Joost Jacobsz. Syburch (Ruijchrock), bouwman, overleden vr 7 sep 1694.

Hij was gehuwd met

2277

Ariaentje Dircxdr. van Rhijn, geboren rond 1572, overleden 16 jun 1647/21 aug 1654.

 

2284

Pieter Jansz. Slooff, schepen van Spaland, overleden 30 aug 1613/26 nov 1627.

(Hij is eerder getrouwd vr 1588 met Neeltgen Jacobsdr. (Cock), dochter van Jacob Jansz. Cock en Lijsbet Jan Gerritsdr.. Hij is later getrouwd vr 7 jun 1613 met Maritgen Lenertsdr..)

Hij was gehuwd (2) met

2285

NN Aryensdr. (Smit).

 

2286

Dammis Jansz..

 

2288

Jooste van Suytgeest.

 

2290

Gerrit Maertensz. Vercroft ook genaamd Bohemen, landbouwer en welgeboren man en schepen van Monster, geboren vr 1561, overleden vr 7 sep 1632.

Hij was gehuwd met

2291

Maritge Pietersdr..

 

2432

Hanz Ulen, herbergier, handelsdienaar, geboren rond 1525, overleden Miltenberg (Dsl.) sep 1592.

 

2464

Ewald van Susteren, geboren 's-Hertogenbosch rond 1560, overleden 12 jan 1622.

Hij was gehuwd met

2465

Deliana Hendriksdr., geboren rond 1560.

 

2466

Jacob Donck, geboren 's-Hertogenbosch rond 1560.

Hij was gehuwd met

2467

Maria NN.

 

2576

Jan (Henneken) Ieven, overleden 5 feb 1619/28 mei 1619.

 

2578

Peter Neels, overleden 11 okt 1594/18 apr 1606.

Hij was gehuwd met

2579

Jodoca NN, overleden vr 18 jun 1602.

 

2584

Lenaert Gerritsz., overleden 9 mei 1612/4 jan 1616.

Hij is getrouwd Voorschoten 30 jun 1585 met

2585

Trijntgen Cornelisdr., overleden na 26 jan 1633.

 

2588

Lenaert Florisz. Schakenbos, geboren rond 1561, overleden Veur 24 aug 1647/22 mrt 1658.

Hij is getrouwd Voorschoten 14 dec 1586 met

2589

Aeltgen Cornelisdr., overleden Veur 22 mrt 1658/25 mei 1658.

 

2590

Cornelis Leendertsz Keijseroom (Keyser), gezworene van Stompwijk, overleden 19 feb 1626/2 jul 1630.

(Hij is later getrouwd na 1 mei 1623 met Maritgen Cornelisdr..)

Hij is getrouwd vr 6 mrt 1588 (1) met

2591

Neeltgen Jansdr., overleden vr 2 jul 1619.

 

2592

Huijbrecht Willemsz. Duijnmeijer, overleden vr 18 nov 1631.

Hij was gehuwd met

2593

Marritgen Andriesdr., overleden vr 18 nov 1631.

 

2596

Claes Claesz. Hillenaer, gezworene en kerkmeester van Wassenaar en leenman van Raephorst, overleden vr 6 nov 1631.

Hij is getrouwd Wassenaar 9 jul 1595 met

2597

Annitgen Symonsdr., afkomstig uit Leiderdorp, overleden na 1623.

 

2598

Dirck Maertensz..

Hij is getrouwd na 1614 met

2599

Annetgen Gerritsdr., overleden 10 nov 1622/18 feb 1632.

(Zij is eerder getrouwd vr 1614 met Arent van Langevelt, overleden vr 13 mrt 1614.)

 

2688

Hendrik Goyart Bull, ketellapper, geboren Hamont 1580/1585, overleden Leende, begraven aldaar 10 jul 1678.

Hij is getrouwd Leende 18 jul 1607 voor de kerk met

2689

Dymphna Wilhelmsdr. Maesz.

 

2690

Henrick Frans Pompen, geboren rond 1585, overleden Leende 19 okt 1632.

Hij was gehuwd met

2691

Elisabeth Willem van Vechelen, overleden Leende 7 sep 1632.

 

2692

Adriaen Broeckmans.

 

2694

Jacob Pompen, geboren rond 1565.

Hij was gehuwd met

2695

Joanna (Jenneke) Gerijts, geboren rond 1565.

 

2696

Wouter Hendricx van Lith, borgemeester, geboren rond 1584, overleden 1695.

Hij was gehuwd met

2697

Digna Meus Jansen van Geffen, geboren rond 1590.

 

2700

Jacob van Grinsven, secretaris van Geffen, geboren rond 1590.

Hij was gehuwd met

2701

Bertina de Vries, geboren rond 1590.

 

2704

Goiart Arijens van Alem, geboren rond 1540.

 

2706

Gerard Delisse.

 

2728

Adriaen Jacob Mourijnsz., overleden vr 1623.

Hij was gehuwd met

2729

Maritgen Pietersdr., overleden na 1623.

 

2730

Gerbrant Cornelisz. (Backer).

Hij was gehuwd met

2731

Jannetje Jacobsdr., begraven Wassenaar 16 feb 1632.

 

 

2756

Jacob Fransz. Coppe, geboren 1590, overleden 19 feb 1629.

Hij is getrouwd vr 1615 met

2757

Leuntgen Jansdr..

 

2758

Arijen Pieter Joostensz. Haesbrouck.

(Hij was weduwnaar van Maritgen Cornelisdr. Sas, overleden vr 7 sep 1597.)

Hij was gehuwd (2) met

2759

Maritgen Lenaertsdr..

 

2806

Cornelis Cornelisz. (van Rietbroek).

 

2812

Reijer Cornelisz. van Brederode, begraven Wassenaar 8 jan 1662.

Hij is getrouwd vr nov 1611 met

2813

Neeltje Hendricxdr., geboren vr 1600.

 

2840

Leendert Jacobsz. Quant, overleden vr 21 mei 1672.

 

2922

Dirck Dircksdr. (de Hooch), overleden vr 29 apr 1631.

(Hij is later getrouwd Delft jan 1628 met Aeffgen Ariensdr..)

Hij was gehuwd (1) met

2923

Jannetje Cornelisdr., overleden vr jan 1628.

 

2924

Philips Maertensz. op 't Groenevelt, overleden vr 27 mrt 1638.

Hij is getrouwd Naaldwijk 18 sep 1594 met

2925

Neeltgen Fransdr. van der Meer, geboren Honselersdijk.

(Zij is later getrouwd Hof van Delft 27 mrt 1638 met Jan Willemsz. van der Meer. (Hij was weduwnaar van Leentgen Cornelisdr..))

 

2926 =1686

(Heijman Jacobsz. van der Hoeven)

2927 =1687

(Marijtje Cornelisdr. van Dorp)

 

2928

Jacob Geerardsz. Driftman, kooiker en watermolenaar, geboren rond 1520, overleden nov 1577/mei 1585.

Hij was gehuwd met

2929

Baeltje Pietersdr..

 

 

2936

Arent Adriaensz. den Droogen, geboren rond 1544.

 

2952

Vranck Adriaensz. van der Burch, welgeboren man van Wateringen, geboren rond 1571, overleden vr 1 jun 1647.

Hij was gehuwd met

2953

Dingenom Pietersdr. van der Valk, geboren rond 1575, overleden 12 okt 1650/1 mei 1653.

 

2958

Leendert Louwen Ruijchrock.

 

2960

Jacob Claesz. de Jongh, gerechtsbode te 's-Gravenzande, overleden 1647/1651.

Hij was gehuwd met

2961

Sillitje Lambrechtsdr., geboren rond 1603, overleden na 26 apr 1654.

 

2962

Arien Ariensz. Doesen-Aghterthoff.

(Hij is getrouwd 1639/1641 (2) met Maritge Pleunendr..)

Hij is getrouwd vr 13 apr 1626 (1) met

2963

Anneken Maertens, begraven Monster 3 jan 1640.

(Zij was weduwe van Cornelis Leendertsz..)

 

2982

Cornelis Meesz. Witteman de Oude, veekoopman en coorenmolenaar, geboren Rijswijk 1609.

Hij is getrouwd Rijswijk 3 sep 1633 met

2983

Annetje Arinsdr. van Nierop.

 

3040

Jan Jansz. Thoen van Bronckhorst, welgeboren man van Delfland, geboren rond 1560, overleden vr 1638.

Hij was gehuwd met

3041

Trijntje (Catharina) Cornelisdr. van der Velde.

 

3042

Willem Andriesz. Bogaert, burgemeester van 's-Gravenzande.

Hij was gehuwd met

3043

Crijntje Willemsdr. van den Burch, overleden vr 24 okt 1642.

 

3088

Adriaen Pietersz. 't Luck ook genaamd Lock, geboren Zandambacht rond 1510, overleden 's-Gravenzande rond 1570.

 

3104

Jan Arentsz. van Outshoorn, overleden 8 mrt 1639/22 nov 1641.

Hij was gehuwd met

3105

Maertgen Bastiaensdr. Ruijchrock, afkomstig uit Haagambacht, overleden vr 21 mei 1670.

 

3106

Maerten Reynen Crooneveen, begraven Monster 16 apr 1643.

Hij is getrouwd vr 20 nov 1614 met

3107

Maertgen Pietersdr. van Sprinckhuizen, overleden vr 24 sep 1664.

(Zij is later in ondertrouw gegaan Monster 3 apr 1644 en getrouwd Voorschoten 17 apr 1644 met Willem Willemsz. van Rijn, zoon van Willem Claesz. van Rijn en Alijd Cornelisdr..)

 

3108

Cornelis Adriaensz. van Leeuwen ook genaamd Cornelis Arien Neel Jan Bouwen, geboren Leiderdorp, overleden vr 11 jan 1620.

Hij is getrouwd vr 14 okt 1609 met

3109

Trijntgen Claesdr. (van Opdam, Noortlander).

(Zij is later getrouwd Leiden 11 jan 1620 met Cornelis Jacobsz. Raephorst, geboren Wassenaar.)

 

3112

Huijbrecht Maertensz. Persoon, overleden vr 9 feb 1613.

(Hij is eerder getrouwd vr 15 sep 1559 met Maritgen Willemsdr. van Rijn.)

Hij was gehuwd (2) met

3113

Adriaentje Claesdr..

(Zij is later getrouwd 9 feb 1613 met Jan Harmensz..)

 

3116

Claes Cornelisz. Verlaan, bouwman en gezworene en kerkmeester van Pijnacker.

(Hij was weduwnaar van NN Jansdr., dochter van Jan Dircxz.. Hij was weduwnaar van Belitgen Cornelisdr. (Overgaeu), overleden 25 okt 1602, dochter van Cornelis Claesz. (Overgaeu) en Adriana Harmendr..)

Hij is getrouwd 1603 (3) met

3117

Maritgen.Banckerisdr..

 

3172

Cornelis Thijlemans van Dulcom.

 

3174

Floris Thijsse (Glijnen,Glijsse) van Suijderbos.

(Mogelijk moet dit kwartier gewijzigd worden in: Floris Gijsbrechtsz. van Suijderbosch, gehuwd met Leentje Hubrechts van Meurs.)

 

3328

Joost Andries Dircxz., overleden 1612/1616.

Hij was gehuwd met

3329

Maritgen, overleden 1616/1623.

 

3336

Vranck Willeboortsz. Uytenbrouck, geboren rond apr 1554.

(Hij is later getrouwd Delft 5 apr 1592 met Maritge Jans van der Dussen, afkomstig uit Breda. (Zij was weduwe van Hugo van Heusden.))

Hij had een buitenechtelijke relatie (1) met

3337

Maritge Louweris.

 

3338

Sijmon Adriaensz. Langelaen, overleden na 1633.

Hij was gehuwd met

3339

Maritgen NN.

 

3368

Cornelis Huijgensz. Arckesteijn, geboren Kethel rond 1575.

Hij is getrouwd De Lier 12 okt 1603 met

3369

Trijntje Maertensdr. van der Gaech, geboren Maasland.

(Zij is later getrouwd rond 1611 met Jacobus Pietersz. Touw, geboren rond 1584. (Hij is later getrouwd rond 1625 met Maertgen Vranckendr. van der Burch, dochter van Vranck Adriaensz. van der Burch (2952) en Dingenom Pietersdr. van der Valk (2953).))

 

3372

Jacob Corstantsz. van der Hoeven, bouwman, gezworene van Woudharnasch en setter van de beden, overleden na 13 apr 1607.

Hij is getrouwd 1561/1562 met

3373

Betge Claesdr. (Hoochstat), overleden vr 11 mei 1588.

(Zij is eerder getrouwd rond 1546 met Heijman Claesz., overleden 20 jan 1559/9 feb 1559.)

 

3374

Cornelis Lenartsz. (van Dorp), bouwman, gezworene van Woudharnasch en leenman van de Binckhorst, geboren 1552/1553, overleden 24 jan 1632/20 mrt 1633.

Hij is getrouwd vr 18 mei 1591 met

3375

Marijtgen Jansdr., overleden vr 12 jun 1636.

(Zij was weduwe van Willen NN.)

 

3376

Lenert Pietersz. Cool (van Cleijweght)?, schepen en kerkmeester, overleden vr 14 feb 1615.

Hij is getrouwd vr 1585 met

3377

N.N., overleden na 14 feb 1615.

(Zij is getrouwd vr 14 feb 1615 (2) met Pieter Ariensz..)

 

3392

Jan Aertsz..

Hij was gehuwd met

3393

Ceuntgen Arentsdr..

 

3394

Gerrit Vranckensz. van Dijck.

 

3404

Jacob Adriaensz. van der Voort, overleden na jan 1638.

(Hij is later gehuwd met Aechgen Cornelisdr..)

Hij is getrouwd vr 1570 (1) met

3405

Maritgen Gijsbrechtsdr. van den Bosch, geboren rond 1549.

 

3406

Cors Claesz. van der Horst.

 

3408

Jan Aertsz. van der Zalm ook genaamd Jan Bras.

 

3416

Gerrit Willemsz. op Meerwoning, geboren rond 1530, overleden vr 10 mrt 1582.

Hij is getrouwd vr 16 jul 1568 met

3417

Leuntge Gillisdr., begraven Monster 15 jan 1613.

(Zij is later getrouwd vr 5 mei 1582 met Pieter Pietersz. Oversloot, geboren rond 1552, overleden 30 mei 1608/16 jan 1610.)

 

3440

Dirck Jansz. Heijnsbrouck, overleden vr 6 jul 1653.

Hij was gehuwd met

3441

Maertge Barendsdr., overleden vr 6 jul 1653.

 

3442

Arijen NN.

Hij was gehuwd met

3443

Nelletgen Hendricxdr..

 

3492

Danil Dircksz., leenman Hofstad van der Wateringe, geboren rond 1536, overleden vr 9 jul 1611.

(Hij was weduwnaar van Marietje Jansdr.. Hij was weduwnaar van Neeltje Jansdr..)

Hij was gehuwd (3) met

3493

Jannetje Harpertsdr..

(Zij is getrouwd vr 9 jul 1611 (2) met Pieter Pietersz..)

 

3504

Gijsbertus Jacobsz. van der Meer, overleden vr 1624.

(Hij is later gehuwd met Marytie Jorisdr. (Arckesteijn).)

Hij was gehuwd (1) met

3505

Sebastiana Cley.

 

3506

Crijn Pouwelsz. Bol, overleden vr 1632.

Hij was gehuwd met

3507

Etge Hendricksz..

 

3586

Joris Meesz., welgeboren man, overleden vr 10 okt 1610.

(Hij was weduwnaar van Annetgen Gerritsdr., overleden vr 1589, dochter van Gerrit Willemsz..)

Hij is getrouwd Naaldwijk 21 mei 1589 voor de kerk (2) met

3587

Grietgen Vranckendr. van Rijt, overleden vr 26 okt 1622.

 

3600

Claes Vranckenzn. Romeijn, geboren Berkel rond 1570, overleden na 7 jun 1635.

Hij is getrouwd vr 20 okt 1602 met

3601

Aryaantge Dirkx, overleden na 7 jun 1635.

 

3616

Adriaen Cornelisz. Hammerlaen, bouwman, schepen van Stompwijk en leenman van de Binckhorst, geboren Honselersdijk rond mrt 1578, overleden Wilsveen 2 jun 1632/apr 1634.

Hij is getrouwd Naaldwijk 20 aug 1600 met

3617

Maritgen Jacobsdr. (Hammerlaen), overleden vr 10 dec 1638.

 

3618

Jan Cornelisz. Cleij, bouwman, overleden vr 4 aug 1631.

Hij is getrouwd vr 6 jan 1714 met

3619

Maritgen Jansdr. (Groen), overleden vr 4 aug 1631.

 

3636

Adriaen Claesz. Rotteveel, geboren Wassenaar rond 1580.

Hij was gehuwd met

3637

Maritgen Aertsdr. Groenewoutsnouck.

 

3638 =2276

(Joost Jacobsz. Syburch (Ruijchrock))

3639 =2277

(Ariaentje Dircxdr. van Rhijn)

 

3684

Cornelis Adriaensz. van der Hoeff, leenman Hofstad van der Wateringe.

Hij is getrouwd vr 1628 met

3685

Rusgen Cornelisdr..

 

3686

Jan IJsbrantsz. de Vette, overleden vr 18 jan 1655.

Hij was gehuwd met

3687

Maertie Claesdr., overleden Kethel vr 18 jan 1655.

 

3800

Jan Cornelisz. van der Knaep, overleden Abtsrecht vr 14 feb 1651.

(Hij is later gehuwd met Marijtje Gerritsdr. Hogeveen.)

Hij was gehuwd (1) met

3801

Barber Theunisdr..

 

3856

Pieter Pouwelsz. van der Arent, geboren Spaland rond 1591, overleden 10 jan 1663/16 jan 1670.

(Hij is later in ondertrouw gegaan Vlaardingen 27 apr 1634 met Maertgen Adriaensdr., overleden vr 21 okt 1637. Hij is later in ondertrouw gegaan Monster 8 jan 1638 met Maertje Rochusdr. van den Bergh.)

Hij is getrouwd vr 1620 (1) met

3857

Maertje Pietersdr., overleden vr 20 okt 1632.

 

3918

Alphert Jansz.?.

Hij is getrouwd Jaarsveld 6 apr 1633 met

3919

Anneke Petersdr..

 

3936

Joost Jansz. van der Leeuw, warmoezier, geboren rond 1579, overleden 's-Gravenhage 21 feb 1649.

Hij was gehuwd met

3937

Aaltje Joosten.

 

4056

Ghijsbert Claesz. van der Plas.

 

4060

Lenert Jeroensz. van Tetroo, boswachter en oostportier, geboren Haagambacht rond 1575, overleden Wassenaar 31 mei 1656.

Hij is in ondertrouw gegaan 's-Gravenhage 8 nov 1609 met

4061

Leuntgen Jansdr. van Rijn, geboren Wassenaar, begraven 10 jan 1649.

 

 

4062

Isbrandis Theodorusz..

Hij was gehuwd met

4063

Digna Johannesdr..


Terug